Verschillende machtigingsniveaus voor het delen van gedeelde contactpersonen voor Gmail®

De gedeelde contacten zijn toegankelijk in verschillende toestemmingsniveaus die worden toegekend door de eigenaar van de lijst. De eigenaar moet het toestemmingsniveau toekennen voordat hij op deknop “delen” in het pop-upvenster klikt. Het kan ook altijd gewijzigd worden.

  Lees meer: Beheer van gedeelde contactpersonen

Gedeelde contacten voor Gmail® biedt vijf (5) niveaus van machtigingen:

  • Alleen bekijken
  • Redactie
  • Kan verwijderen
  • Kan opnieuw delen
  • Eigenaar

Privileges van de verschillende toestemmingsniveaus voor delen

KenmerkenBekijk
Alleen
RedactieKan verwijderenKan opnieuw delenEigenaar
Gedeelde contacten verschijnen in autocomplete op het ontvangersveld van een berichtenplatform op elk apparaat
Privé commentaar toevoegen1
Opmerkingen van het publiek toevoegen2
Tag collega’s in de commentaren
Wijzig contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, enz.
Nieuwe contacten aan de lijst toevoegen
Contacten uit de lijst verwijderen
Contactenlijst opnieuw delen
Toegangsrechten van andere gebruikers wijzigen
Toegangsrechten van andere gebruikers intrekken
Het gedeelde label hernoemen
Het gedeelde label verwijderen
Eigendomsoverdracht van het gedeelde label

Opmerkingen:

  1. Privé commentaar → Commentaar wordt alleen gelezen door de persoon die het geschreven heeft.
  2. Openbaar commentaar → Alle gebruikers die toegang hebben tot het contact kunnen dit type commentaar lezen.